Loading

Avís Legal

Dades identificatives

En compliment amb l’obligació d’informació establerta a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es mostren les següents dades:

L’empresa titular d’aquest lloc web és “COEXIA, S.L.”, amb domicili a l’AVINGUDA ICARIA, 184, 3-2, CP 08005, BARCELONA, ESPANYA i amb número de CIF: B63442925 i correu electrònic de contacte .

La informació continguda a www.coexia.com constitueix un servei d’informació dels diversos serveis i continguts que ofereix “COEXIA, S.L.” principalment als seus clients en el desenvolupament i disseny de llocs web i aplicacions web que desenvolupa i promou en tot el territori espanyol.

Acceptació de les condicions d’ús

L’accés a la pàgina web www.coexia.com exigeix l’acceptació de les condicions d’ús que en cada moment es trobin vigents en aquesta web.

Propietat intel·lectual

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a www.coexia.com, estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de “COEXIA, S.L.”, i no es permet la reproducció total o parcial d’aquesta web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, “COEXIA, S.L.”, de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.

L’usuari, única i exclusivament, podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta web per al seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per “COEXIA, S.L.”.

“COEXIA, S.L.” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

Protecció de dades de caràcter personal

L’accés a la pàgina web o el seu ús no implica una recopilació de dades personals de l’usuari per part de “COEXIA, S.L.”. No obstant, es comunica que, en el cas que “COEXIA, S.L.” sol·liciti dades personals, s’informarà degudament l’usuari conforme al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les dades personals que es recullen en els formularis o documents anàlegs de sol·licitud d’informació de “COEXIA, S.L.” seran objecte de tractament mixt i s’incorporaran als corresponents fitxers, de la titularitat de “COEXIA, S.L.”.

La recollida i el tractament mixt de les dades de caràcter personal té com a principal finalitat l’atenció de sol·licituds d’informació per part de tercers i el manteniment de la relació que en el seu cas s’estableixi amb “COEXIA, S.L.”, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis i continguts, en la genèrica, que decideixin consultar.

“COEXIA, S.L” ha pres les mesures de caire tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que es troben exposats, ja siguin per acció humana o del medi físic o natural. Es prendran les mesures tècniques i organitzatives que persegueixin aconseguir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per part de persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al Sistema d’Informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

Limitació de la responsabilitat

“COEXIA, S.L” no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin produir com a conseqüència de l’ús dels continguts de la Web, sent de responsabilitat exclusiva de l’usuari que accedeix a ells.

En la mateixa línia, “COEXIA, S.L” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, de les interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com dels danys provocats per tercers mitjançant intromissions no autoritzades.

La pàgina web de “COEXIA, S.L” conté enllaços a altres pàgines web que poden ser d’interès per als usuaris. “COEXIA, S.L” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir el compliment de Polítiques de Privacitat adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

“COEXIA, S.L” no es fa responsable del incompliment de qualsevol norma aplicable que pugui incórrer l’usuari en accedir a la Web www.coexia.com i/o en fer ús de les informacions contingudes en ella.

“COEXIA, S.L” es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin alguna de les circumstàncies descrites.

Enllaços

Tots els enllaços o links, hipertextuals, profunds, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web a la nostra pàgina web, haurà de ser sol·licitat i autoritzat prèviament i per escrit per “COEXIA, S.L”, i en defecte els enllaços que s’estableixin a aquesta web, hauran de fer-se a la seva pàgina d’inici.

Els enllaços que es realitzin a pàgines web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que puguin ser del seu interès.

COEXIA, S.L” intenta revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d’això, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als continguts esmentats en cas que els seus continguts puguin ser contraris a la legalitat vigent, la moral o l’ordre públic, informant a través del següent correu electrònic:

Responsabilitat

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que faci dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos en la Web www.coexia.com.

Política de privacitat

Les Dades de Caràcter Personal recollides a través dels diferents formularis de la Web estan subjectes als termes recollits a la nostra Política de Privacidad.

Reserva

“COEXIA, S.L” es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva Web o en la seva configuració i presentació. Així mateix, “COEXIA, S.L” es reserva el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat a la seva Web per raons de necessitat eventual i per dur a terme operacions de manteniment, reparació o millora.

“COEXIA, S.L” es reserva el dret d’incloure o retirar total o parcialment de la Web qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a totes aquelles qüestions que puguin sorgir amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris amb renúncia al seu propi fur, i amb independència del lloc on es susciti qualsevol disputa, es sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

COEXIA, S.L
Tots els drets reservats

És hora de començar amb el teu projecte.

© 2023 Coexia. Tots els Drets Reservats. Política de Privacitat Política de Cookies Avís Legal
Back To Top